CUSTOMIZED TOURS TO POLAND AND BALTIC
Polska Organizacja Turystyczna
American Society of Travel Agents
RDA International Coach Tourism Federation e.V.
Polska Izba Turystyki
Contact

 

 

Travel Agency Weiss

Mścibora 62/9

PL 61-062 Poznań

Tel. +48 61 6533650

Fax. +48 61 6533659

office@weiss-travel.com